Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je pondělí 6.2.2023

Zimní údržbazima2

     TS coby správci komunikací ukládá zákon povinnost sestavit OPZÚ a následně se jím řídit. Proto je každoročně zpracován „Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků“, který v souladu s obecně závaznými právními předpisy stanoví práva a povinnosti správce místních komunikací a práva a povinnosti uživatelů komunikací ve městě. Operační plán je každý rok schvalován Radou města a stává se obecnou vyhláškou pro příslušné zimní období. Vzhledem k tomu, že právě začalo zimní období je důležité si připomenout stručné znění OPZÚ.

     Zimní údržbou se rozumí zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti. Řidiči a chodci jsou proto povinni přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací a dbát zvýšené opatrnosti. 

 

 Základní povinnosti TS - správce místních komunikací:

-  operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích po celé zimní období

   od  1. listopadu do 31.  března

-  řídit a kontrolovat průběh provádění prací souvisejících se zimní údržbou a o této činnost vést předepsanou evidenci

-  úzce spolupracovat s orgány MěÚ a Policie ČR při zajišťování zimní údržby

-  veškerou činnost provádět ekonomicky, efektivně, s cílem snížit náklady na ZÚ

 

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:

-  přizpůsobit jízdu a chůzi stavu místních komunikací, který je v zimním období obvyklý (kluzkost, vrstva sněhu na

   komunikaci, sněhové mantinely, atd.),

-  při chůzi po chodnících a jiných komunikacích určených výhradně pro chodce používat k chůzi té části komunikace,

   která je posypána inertním posypovým materiálem

-  při přecházení komunikace použít přechodu, který je posypán inertním materiálem; při přechodu komunikace na jiných

    místech TS ani Město Vysoké Mýto za závady ve schůdnosti neodpovídá.


Postup provádění zimní údržby /odklizení sněhu a posyp/ sleduje tyto priority:

-  provoz dopravy a zásobování                                                                                 

-  provoz zdravotní služby , hasičských vozidel, trasy svozu PDO

-  frekventované trasy pohybu občanů

-  ostatní plochy

 

Jednotlivé místní komunikace jsou rozděleny do tříd podle důležitosti. Současně jsou vymezeny úseky silnic, místních
komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí. V operačním plánu jsou dále stanoveny základní technologické postupy pro zajišťování zimní údržby.
 

Pro zajištění těchto prací máme k dispozici tyto mechanizační prostředky:

1. AVIA 31 sypač – údržba silnic – posyp                                                                

2. Traktor Z 5245 – údržba silnic – pluh (zadní radlice)

3. Traktor VALTRA – údržba silnic – pluh (zadní radlice)

4. Multikára M25 – údržba chodníků – přední radlice, posyp

5. LADOG – údržba chodníků

6. Piagio – údržba chodníků –  ruční posyp

7. malotraktor JOHN DEERE – údržba chodníků – sněhový kartáč

8. malotraktor Antonio Carraro - údržba chodníků – posyp a přední radlice

9. UNC 060 – nakladač

  

pozor_zima

 

       OPZÚ 22-23

 

pozor_zima