Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je úterý 6.6.2023

Sběrné dvory


--------- ------ ul. Průmyslová ul. Kpt.Poplera
--------- ------ letní čas zimní čas letní čas zimní čas
pondělí dopol. 8.00-12.00 8.00-12.00 ----------- SD může být
--------- odpol. ------------ ------------ 14.00-18.00 13.00-17.00
úterý dopol. 8.00-12.00 8.00-12.00 ----------- v zimě uzavřen.
--------- odpol. 14.00-18.00 13.00-17.00 ----------- Náhrada SD
středa dopol. 8.00-12.00 8.00-12.00 ----------- Průmyslová
--------- odpol. 14.00-18.00 13.00-17.00 ----------- -----------
čtvrtek dopol. ------------- ------------- 8.00-12.00 8.00-12.00
--------- odpol. ------------- ------------- 14.00-18.00 13.00-17.00
pátek dopol. 8.00-12.00 8.00-12.00 ----------- ------------
--------- odpol. 14.00-18.00 13.00-17.00 ----------- ------------
sobota

dopol.

8.00-12.00

8.00-12.00

----------- ------------
--------- odpol. ------------- ------------- ----------- ------------

IČP SD Průmyslová CZE00366

IČP SD Kpt. Poplera CZE00364

Telefonní číslo na sběrný dvůr Průmyslová: 727 949 271

Ve Vysokém Mýtě provozujeme dva sběrné dvory ( dále již SD):

1. v ulici Průmyslové

2. v ulici Kpt. Poplera

Obecné informace

1. SD slouží k ukládaní vytříděných odpadů.

2. Na SD mohou ukládat odpad :

zdarma

- fyzické osoby, které mají ve VM trvalý pobyt, taktéž i pro místní části Domoradice, Btreč, Knířov, Vanice, Lhůta, Svařeň

- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, mající zaplacený poplatek na nemovitost, ve které není hlášena k trvelému pobytu žádná fyz.os.

za poplatek

- fyzické osoby nemající v obci trvalý pobyt

- fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání

Poplatek je vždy vybírán od všech osob za:

- suť a stavební materiály, stavební dřevo (okna, dveře, ploty...), zeminu, eternit, lepenka,...

- rozebrané elektrozařízení- lednice bez kompresorů, apod.

3. Na SD je povoleno uložit maximálně 200 kg odpadů na osobu a den. Občan sem vstupuje na vlastní nebezpečí, ve vhodném, bezpečném, pracovním oděvu.

Nebezpečné odpady ukládejte na SD Průmyslová.

4. Provozní režim na SD:

a) občan vjede do SD

b) předloží doklad o trvalém pobytu, či doklad o zaplacení poplatku za kom.odp.

c) obsluha zváží odpady určené ke zpoplatnění, následně vybere peníze a vydá

účtenku

d) občan roztřídí odpad dle instrukcí obsluhy SD, uvede místo do původního stavu

V neděli a o svátcích jsou sběrné dvory uzavřené.

Druhy odpadů a ceník

Občané, kteří mají trvalý pobyt ve Vysokém Mýtě a místních částech města, platící poplatek za likvidaci odpadů ve měste V.M., platí poplatek za stavební materiály(cihly, beton, lepenka, eternit, suť, vybouraná WC,..) a za rozebrané, vysloužilé elektrozařízení bez kompresoru,motoru, a pod. Ostatní komunální odpady jsou zdarma. Kód komunálních odpadů začína 20... . Občané jiných obcí, podnikatelé, organizace s vlastním IČ a firmy si veškerý odpad zaplatí. Všem vystavíme daňový doklad o zaplacení. Sazby jsou dle platného ceníku. Ceny jsou bez DPH. Občané mají DPH 15% u komunálních odpadů, u ostatních odpadů 21%, podnikatelé a ostatní 21%. Obsluha sběrného dvora určuje, kam bude odpad občana zařazen. Na sběrných dvorech mohou občané města uložit tučně zvýrazněné odpady.

CENÍK POVOLENÝCH ODPADŮ NA SBĚRNÝCH DVORECH

kód, název, ktg., sazba bez DPH/ t

020103 Odpad rostlinných pletiv; O; 450 Kč

030105 Piliny, hobliny, odřezky; O; 450 Kč

060404 Odpady obsahující rtuť: N : 13000 Kč

080111 Odpadní barvy a laky: N: 13000 Kč

120121 Upotřebené brusné nástroje,..: O: 1940 Kč

130206 Syntetické, motorové, převod.,.. oleje:N: 12600 Kč

130208 Jiné motorové, převodové, maz.ol.:N: 12200 Kč

150101 Papírové, lepenkové obaly:O:1500 Kč

150105 Kompozitní obaly; O; 3600 Kč

150106 Směsné obaly; O; 4 300 Kč

150107 Skleněné obaly; O, 1 260 Kč

150109 Textilní obaly, O; 3 000 Kč

150110 Obaly obs. zbytky neb. látek nebo obaly těmito lát. znečištěné;N; 13000 Kč

150202 Abs. činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů; N;13 000 Kč

150203 Abs. činidla, filtrační mat., čisticí tkaniny a ochr. oděvy neuvede; O; 13000 Kč

160107 Olejové filtry; N; 13000 Kč

160113 Brzdové kapaliny; N; 13000 Kč

160114 Nemrznoucí kapaliny: N: 13000 Kč

160119 Plasty; O; 4650 Kč

160120 Sklo; O; 1 260 Kč

170101 Beton; O; 300,- Kč

170102 Cihly; O; 300,- Kč

170103 Tašky a keramické výrobky; O; 300,-Kč

170107 Směsi nebo odd. frakce bet., cihel, tašek a ker. výrobků neuv.; O; 300,-Kč

170202 Sklo; O; 1 260 Kč

170203 Plasty; O; 5500 Kč

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 ; O; 300,-Kč

170504Zemina a kamení: 250,- Kč

170605 Stavební materiály obsahující azbest; N; 3 000 Kč

170904 Sm. stav.a dem. odp. neuv. pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 0; O; 2440,-Kč

Stavební odpady obsahující kovové části : O, 2440,-Kč

190810 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuv. pod číslem 19 08 09; N; 13000Kč

200101 Papír a papírová lepenka, schopná recyklace; O; 1500 Kč

200102 Sklo; O; 1 260 Kč

200110 Oděvy; O; 800Kč

200111 Textilní materiály; O; 2 940 Kč

200113 Rozpouštědla; N; 13000 Kč

200114 Kyseliny; N; 13000 Kč

200115 Zásady; N; 13000 Kč

200117 Fotochemikálie; N; 13000 Kč

200119 Pesticidy; N; 22 700 Kč

200125 Jedlý olej a tuk; O; 1500 Kč

200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky; N; 12 600Kč

200126 Olej a tuk; N; 1500 Kč

200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující neb. látky; N; 13200

200132 Jiná nepoužitelná léčiva; N; 25100Kč

200135 Vyřaz. elektrické a elelktr. zaž. obsahující nebez.l., nekompletní; N: 12600.-Kč

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37; O; 600 Kč, větve 600,-Kč

200139 Plasty; O; 5 500,- Kč

200140 Kovy; O; 10 Kč

200201 Biologicky rozložitelný odpad ; O; 450 Kč

200202 Zemina kameny: 250,- Kč

200301 Směsný komunální odpad; O; 2 440 Kč

200307 Objemný odpad; O; 2 440Kč

Ceník se operativně mění dle sazby při odbytu.

Toto je například Nebezpečný odpad nashromážděný na sběrném dvoře za čtyři měsíce. Odpad je připravený na další expedici.

20230525 08551320230525 08555720230525 085650