Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je středa 22.5.2024

Čistota města


Čistota města


Pečujte s námi o čistotu města. Bude se zde líbit nejenom nám bydlícím, pracujícím, ale i turistům.


barevne_kontejnery


Barevné kontejnery, slouží k ukládání tříděného odpadu. Tříděný odpad před vhozením do nádob sešlápněte, abychom neskladovali vzduch a zbylo tak místo pro uložení odpadu pro všechny občany. Veškerý odpad, který je umístěný mimo nádoby je považován za černou skládku a je následně řešeno s městskou policií.
Pokud občan vhodí do nádoby jiný odpad, než na který je nádoby určena, musí zaměstnanci Technických služeb Vysoké Mýto odpad ručně vybrat, což je velmi nepříjemná práce a také nákladná, když by mohl tento zaměstnanec například sekat trávu.

Vylepování plakátů, inzerátů, apod. na místa, která k tomu nejsou určena řeší městská policie.


psi_sacky


Na veřejném prostranství je držitel psa povinen okamžitě odstranit psí výkaly, dle vyhlášky města č.6/2006. V exponovaných částech města jsou umístěny na speciálních stojanech sáčky na psí exkrementy. Stačí jen vyjmou ze sáčku lopatku, nabrat a vhodit do nejbližšího koše. Pak si budeme moci sednou na trávu, či nechat si děti hrát bez obav.


Komunální odpad a bioodpad je třeba odkládat pouze do nádob k tomu určených a to tak, aby nedošlo k znečištění okolí.


Po městě jsou umístěny odpadkové koše, které slouží k odkládání drobných odpadů, např. obalů od nanuků, bombónů, občerstvení a podobně. Tyto nádoby jsou dvakrát týdně vyváženy.

IMG 0845
K odkládání velkoobjemového odpadu (sedačky, nábytek a pod.) slouží dva sběrné dvory (Průmyslová a Kpt. Poplera). Tento odpad nelze odkládat na veřejná prostranství. Za poplatek nabízíme přistavení a odvoz kontejneru.

Od 1.1.2011 nelze ukládat větve na veřejná prostranství. Každý den jsou otevřeny sběrné dvory, kam je možné tyto odpady odvézt. Pokud přece jen chcete využít našich služeb, po telefonické domluvě a za úplatu rádi větve uklidíme.