Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je středa 21.10.2020

Svoz odpadu


   2020 Svoz odpadu město 

 

Kalendář ke stažení - město

 

    2020 Svoz odpadu Lhůta,Knířov  

 

Kalendář ke stažení - Lhůta, Knířov

 

   2020 Svoz odpadu PILOT

 

Kalendář ke stažení -  Pilot1, Pilot2

 

 

Poznámka - importování událostí do Kalendáře Google lze provést pouze na počítači. Na tabletu či telefonu to není možné (viz odkaz na nápovědu Kalendáře Google).

https://support.google.com/calendar/answer/37118?hl=cs&ref_topic=3417969

 

 

Obecné informace

Do popelových nádob ( směsný komunální odpad) nelze ukládat stavební suť, kamení větve, výbušné látky, kapaliny, uhynulá zvířata, nebezpečný odpad, bioodpad, horký popel a vytříditelné složky odpadu, jako je plast,tetrapak, papír, sklo čiré i barevné.  Pokud nádoba obsahuje tyto složky, je to důvod k nevysypání. Popelová nádoba musí být schopna výsypu, přístupná svozovému autu.

Zhotovitel služby je povinen vysýpat všechny nádoby i když nejsou plné, umístit je na původní stanoviště, zajistit pořádek na komunikaci, pokud nečistoty vznikly manipulací s nádobou.

Bioodpad svážíme z tzv compostainerů.  Tyto nádoby nemohou obsahovat uhynulá zvířata, kosti, větve, dlouhé okrasné trávy,  igelitové sáčky, komunální odpad, nebezpečný odpad, jelikož  se celý obsah kompostuje.  Do bionádoby nepěchujte odpad. Pokud vyjde svoz bia na mrazivý den, svoz se nekoná a proběhne následující týden bez mrazu. Bionádobu se nedaří vysypat a ulamují se držáky. Poté již nejde compostainer svážet. Nádoby rozbité z tohoto důvodu nelze vyměnit. Nové compostainery lze koupit na internetových obcodech čí objednat přes  TS.

popelariNádoby je třeba vystavit vždy ráno v 6 hodin, v den svozu, na stanoviště. Den svozu je závazný, čas nikoliv.

Plasty, tetrapak, papír, skla ukládejte do kontejnerů na ně určených. Odpad minimalizujte sešlápnutím. Vejde se ho víc. Neodkládejte ho kolem sběrných nádob. Zakládáte tak černou skládku. Jistě se Vám to také nelíbí. Pokud máte dojem, že nádoby na Vašem stanovišti nestačí, kontaktujte nás. Tyto nádoby neslouží podnikatelům.

 

Rozpis svozu komunálního odpadu: ( mimo lokality v pilotních projektech)


PONDĚLÍ

9.května, 17. Listopadu,Brandlova, Bednářova,  Brandlova (od  Českých bratří do Průhonů), Cihlářská, Cukrovarská, Čapkovská, Čápova, Českých bratří, Čermákova, Čsl. Legií, Čsl.armády, Dobrovského, Dostojevského, Družstevní, Erbenova, Fibichova, Gen. Závady ( od hl. sinice k trati),  Gen. Svatoně, Gogolova, Hradecká, Chelčického, Chmelová, Chrpová, Jablonského nám., Jarní, Javornického, Jeronýmova, Jiráskova (strana u trati k  hl.silnici), Jirečkova, Jiřího z Poděbrad, Jiřinková,
Jožky Svobody, Klicperova, Kopretinová, Kpt. Poplera, Krátká, Letní, Ležáků, Lidická, Litomyšlská, Luční, Máchova, Mánesova(od hl.silnice k trati), Miličova,  Mládežnická, Mlýnská, M. Tauberové,
Na Blahově, Na Karlově,  Nad Náhonem, nám. Naděje, Odbojářská, Palackého, Pivovarská,
Plk. B. Kohouta, Podzimní, Polní, Pod Kasínem, Prokopa Velikého ( od E 35 po žel.trať),  Puškinova,  Rašínova, Riegrova, Roháčova, Rokycanova ( od Husovy, po Školní), Růžová, Říční, Sladovnická,Slov. nár. povstání,  Slunečná, Spálenec,  Školní,  Škrétova, Štefánkova ( mezi tratí a hl. silnicí), Štefánkova (mezi U Staré zastávky a Odbojářskou), Talafůsova ( mezi U Staré zastávky a Odbojářskou), Tisovská, Tolstého, Tylova,  U Potoka, Valcha, V Břízkách, V Peklovcích, V Zahrádkách, V Průhonech, Větrná, Vítězná,  Vřesová, Whirtova,  Zedníčkova, Zimní, Zvonková, Žižkova ( od trati po Denisou),

ÚTERÝ

A.V.Šembery, Andělská, B.Korábové, B.Němcové, B.Smetany,  Brandlova ( od Českých Bratří po Žerotínovu),Brteč,  Bří Škorpilů, Čelakovského, Denisova, Domoradice,  Dráby , Dvořákova (od trati po Denisou), Foersterova, Fügnerova, Gen. Závady (od hl. silnice k lékárně),   Hálkova, Husova, Hradecká ( od stavebnin směr HK), Hradecká ( proti Lidlu), Choceňská, Jana Nálepky, Javornického (od sv.Trojice po tř. Čes.Br.) Jiráskova ( od trati k Peklovcům),   K.Světlé, Klášterní, Knířov,Kolárova, Komenského, Kpt. Jaroše, Lhůta,Lipová,    Mánesova(od trati po Denisou), Masarykovo nám.,  Na Kopci, Na Stráni, nám.Pod Kaštany, nám. Přem.Ot.II, nám. Tyršovo, nám. Vaňorného, Nerudova,  Pod Nádražím, Pražská, Presslova, Prokopa Velikého( od žel.tratě do Peklovců), Průmyslová, Purkyňova, Puškinova, Rašínova ( od trati po Denisou),  Rokycanova ( od Školní po V Peklovcích), Sladkovského, Slatinská, Slepá, Spojovací, Sportovní, Stříbříkova, Sv. Čecha, Šafaříkova, Šnakov, Štefánkova ( od Jiráskovy k U Staré zastávky), Talafůsova ( od trati k U Staré zastávky),   Třebízského, Tůmova, U Plovárny, U Stadionu, U Staré zastávky, V Kasárnách, Vinice, Voštice, Vanice, Vladislavova, Vraclavská, Vrchlického, Weinfurtherova, Zahradní, Zborovská, Žerotínova, Žižkova( od Denisovy po V Peklovcích)