Na kompostárnu nevozte dřevo (nábytek, stavební dřevo, ap.)


Na kompostárnu není povoleno vozit nábytek, stavební dřevo ap.  Je zde možno uložit pouze větve a bioodpad, který lze použít do kompostu.

Na recyklační středisko je možné přivézt cihly, beton, tašky,... Materiál, který lze recyklovat.

O příjmu odpadu na tato střediska rozhoduje obsluha.