Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je čtvrtek 29.2.2024

Sběrné místo nemůže zdarma používat každý


foto hnízdoZvony a kontejnery na sklo, papír a plast slouží pouze občanům na odpad vytříděný z domácností.

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského listu nebo zápisu v obchodním rejstříku mohou tyto nádoby užívat pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s Technickými službami Vysoké Mýto a to za zvlášních podmínek.

Ze zákona všem vzniká povinnost vytřídit odpady dle druhů a poté je předat osobě oprávněné k jejich převzetí. Pokud Vám tedy vzniká ve firmě plast, papír, sklo, jste povinni tyto odpady shromažďovat odděleně a v žádném případě nelikvidovat společně se směsným komunálním odpadem. Poté tyto odpady předat oprávněné osobě a vést řádnou evidenci.

Ve Vysokém Mýtě máte několik možností, jak tyto odpady předat oprávněné osobě:

1.     Každý pátek se sváží tříděný odpad po celém městě.  Pokud si pořídite určenou sběrnou nádobu a uzavřete s TS smlouvu, tak za přiměřený poplatek se  o váš odpad postaráme.

2.     Každý den jsou otevřené sběrné dvory, kde můžete tento i jiný odpad uložit. Daňový doklad, který obdržíte,  obsahuje kódy odpadů a kopie plně postačí k odpadové evidenci.

3.     Pokud chcete využívat sběrná místa po městě, můžete pouze na základě smlouvy. Tuto variantu neupřednostňujeme, ale pokud nebude zbytí, umožníme vám i toto. Sběrná síť je přetížená, a pak vznikají kolem černé skládky. Pokud tato místa užíváte neoprávněně, vystavujete se finančnímu postihu.

4.     Ve Vysokém Mýtě můžete tříděný odpad také předat firmě Ivan Ševčuk nebo Recycling.